Indemnizatia de crestere a copilului va fi intre 600 si 4000 lei (OUG nr. 226/2008)

In jos

Indemnizatia de crestere a copilului va fi intre 600 si 4000 lei (OUG nr. 226/2008)

Mesaj  s.o.a. la data de Mar Ian 06, 2009 8:39 am

Guvernul a adoptat, in sedinta din 30 decembrie, Ordonanta de urgenta nr. 226/2008 ce stabileste cuantumul minim si maxim al indemnizatiei de crestere a copilului. Potrivit acesteia, de la 1 ianuarie 2009, mamele vor primi, in vederea cresterii copilului, o indemnizatie lunara de 600 lei sau, optional, o suma reprezentand 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4000 lei.

OUG nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 899 din 31.12.2008.

Ordonanta adoptata de Guvern modifica OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, si prevede faptul ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

”Aceasta plafonare raspunde principiului solidaritatii. Persoanele care au salarii mari si, in mod evident, contribuie cu o suma mai mare la bugetul de asigurari sociale isi vor gasi materializata aceasta contributie mare la pensie”, a precizat primul-ministru Emil Boc.

Pana la adoptarea acestei ordonante, legea nr. 257/2008, adoptata la inceputul lunii noiembrie, stabilea o indemnizatie lunara de 600 lei sau, optional, o indeminzatie reprezentand 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, fara a impune un cuantum maxim.

Totodata, prin Hotararea de Guvern nr. 1682/2008, Executivul a stabilit ca indemnizatia de crestere a copilului sa reprezinte echivalentul sumei de 85% din media veniturilor nete lunare obtinute in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului.

05.01.2009
Sursa: avocatnet.ro

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Guvernul a abrogat bonificatiile fiscale si stimulentele pentru angajatori (OUG nr.226/2008)

Mesaj  s.o.a. la data de Mar Ian 06, 2009 8:43 am

Tot prin Ordonanta de urgenta nr. 226/2008, Guvernul a decis anularea bonificatiei fiscale de 5% acordata contribuabililor care platesc taxele cu cel putin 10 zile inainte de termen si a stimulentelor financiare acordate angajatorilor care incadreaza in munca someri.

OUG nr. 226/2008 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008 si stabileste, printre altele, abrogarea OUG nr. 192/2008 pentru aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca.

OUG nr. 192/2008 prevedea ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), contribuabilii sa beneficieze de o bonificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate.

Bonificatia nu se aplica in urmatoarele cazuri:
a) pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa;
b) pentru obligatiile fiscale reprezentand accize;
c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a fost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, in conditiile legii
d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilite de lege.

Tot OUG nr. 192/2008 stabilea ca, pentru fiecare loc de munca nou creat, firmele sa primeasca 4000 de lei in cazul in care vor angaja persoane care si-au pierdut locul de munca de mai mult de 3 luni.

Astfel, angajatorii care creau noi locuri de munca si incadrau in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin 3 luni consecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii urmau sa beneficieze, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.

Valoarea indicatorului social de referinta este in prezent de 500 de lei.

05.01.2009
Sursa: avocatnet.ro

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Clarificari ale Ministerului Muncii privind acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

Mesaj  s.o.a. la data de Sam Ian 10, 2009 2:25 pm

Ministerul Muncii a adus o serie de clarificari in ceea ce priveste modalitatatea de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului, ca urmare a adoptarii Ordonantei de Urgenta nr. 226/2008 ce stabileste cuantumul minim si maxim al indemnizatiei si a modificarii normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

OUG nr. 148/2005 a fost modificata de Guvern in sensul ca incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4000 lei.


Indemnizatie, intre 600 si 4000 lei

Nivelul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei, iar nivelul maxim se stabileste la 4.000 lei, potrivit OUG nr. 226/2008.

Prin urmare, indemnizatia pentru cresterea copilului se va calcula prin aplicarea procentului de 85% asupra veniturilor nete, insa daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei se va acorda suma de 600 lei, iar daca din calcul rezulta o suma mai mare de 4.000 lei se va acorda suma de 4.000 lei.

In aplicarea acestor noi prevederi, Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1025/2006, au fost modificate si completate prin Hotararea Guvernului nr.1682/2008.


Si mamele care au nascut inainte de 1 ianuarie 2009 beneficiaza de noua indemnizatie

Pe langa persoanele care nasc incepand cu data de 1 ianuarie 2009, beneficiaza de indemnizatia in cuantum de 85% si persoanele aflate in una din urmatoarele situatii:
a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului;
b) in plata indemnizatiei pentru cresterea celui de-al doilea copil in situatia in care acesta a fost nascut pana la implinirea de catre primul copil a varstei de 2 (3) ani;
c) in plata stimulentului lunar;
d) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente;
e) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului sau de stimulentul lunar si nu au solicitat acest drept;
f) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului nu au fost solutionate pana la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.

In situatia in care indemnizatia pentru cresterea copilului se solicita pentru prima data, este necesar sa fie completata o cerere (vezi fisierul atasat). Cererea se depune la primaria de domicilu impreuna cu documentele doveditoare(vezi fisierul atasat).

In situatia in care persoana este in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, persoanele beneficiare transmit la agentia pentru prestatii sociale in a carei raza teritoriala are domiciliul o cerere scrisa care sa contina in mod obligatoriu: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, atat a persoanei beneficiare, cat si a copilului pentru care se primeste indemnizatia, insotita de documentele doveditoare(vezi fisierul atasat) privind veniturile realizate.

Daca persoana este in plata suplimentului lunar si doreste sa benefieze de concediu pentru cresterea copilului si indemnizatia aferenta, cererea se completeaza potrivit modelului tipizat aprobat prin normele metodologice insotita de documentele doveditoare privind veniturile realizate.

Aceste documente pot fi depuse la sediul agentiilor pentru prestatii sociale sau tranmise prin posta cu confirmare de primire, pana la data de 30 iunie 2009.


Plata indemnizatiei, prin mandat postal sau cont bancar

Pentru plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se poate opta intre mandat postal la domiciliu sau cont personal ori de card deschis la o unitate bancara. Daca se opteaza pentru cont de card in cerere se bifeaza aceasta varianta de plata si se va atasa si copia dupa extrasul de cont de la deschiderea acestuia.

Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in situatia in care aceasta se solicita pentru prima data, se realizeaza astfel:

a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c).


Sursa: Ministerul Muncii

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Documentele necesare stabilirii dreptului la indemnizatia/stimulentul lunar pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap

Mesaj  s.o.a. la data de Sam Ian 10, 2009 2:29 pm

1. Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere, însotita în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.

2. În cazul în care nu a fost întocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea va fi însotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini, nascuti în strainatate, cererea va fi însotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus în limba romana si legalizat. În aceasta situatie, beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita în continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, în conditiile Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul copiilor cetateni romani nascuti în strainatate.

3. Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se prezinta în copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul, si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006;
b) hotararea judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de încuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului în regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii.


4. Actele doveditoare privind atestarea conditiilor de eligibilitate si nivelul venitului lunar aferent acestor perioade , certificate pentru conformitate de autoritatile competente sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator sau alt platitor din care sa rezulte ca persoana îndreptatita a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, în caz de dizolvare, faliment sau lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a nascut copilul si/sau dupa caz, dovada privind venitul calculat în vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia dupa decizia de impunere, eliberate de autoritatile competente în cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole. În situatia în care una din aceaste dovezi nu poate fi eliberata, persoana îndreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind realizarea acestor venituri, în conditiile prevazute de Codul penal;
c) dovada eliberata de autoritatile competente în cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de autoritatile competente în cazul asociatilor unici privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru persoanele care au nascut al doilea copil pana la împlinirea de catre primul copil a varstei de 2 (3) ani ;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla în concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau/dupa caz dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, traduse si legalizate, care sa ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca în strainatate potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de Romania cu alte state sau, dupa caz, realizarea de venituri profesionale dobandite în urma activitatilor salariale sau independente totalizate în baza prevederilor Regulamentului 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza în interiorul Comunitatii.

5. Actele doveditoare privind atestarea perioadelor asimilate sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana în misiune permanenta în strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. a);
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. b), c), e) si f);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatiile prevazute la lit. c) - h) si p);
d) dovada eliberata de angajator ori, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatiile prevazute la lit. c) – g) si i), l) - n);
e) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de învatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. j), k) si s);
f) livretul militar, certificatul, sau orice alta dovada eliberata dupa caz, de centrul militar în a carui raza teritoriala domiciliaza persoana îndreptatita, sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, în care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. o).


6. Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizatiei lunare sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei îndreptatite ca se ocupa de cresterea si îngrijirea copilului si ca acesta nu este încredintat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii înainte de termen;
e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte îndeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea directiilor teritoriale.
7. Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute de lege.


Sursa: Ministerul Muncii.

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Indemnizatia de crestere a copilului va fi intre 600 si 4000 lei (OUG nr. 226/2008)

Mesaj  masini la data de Vin Ian 08, 2010 3:02 pm

E un lucru foarte bun pentru mame insa are si unele scapari. Stimuleaza mamele fara venituri sa faca copii.
Deja la noi sunt cu 5-6 copii si fac in continuare. O sa se mareasca numarul de prosti cred Very Happy

masini

Numarul mesajelor : 3
Data de inscriere : 08/01/2010

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Indemnizatia de crestere a copilului va fi intre 600 si 4000 lei (OUG nr. 226/2008)

Mesaj  Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum