Noutati legislative !!!

In jos

Noutati legislative !!!

Mesaj  s.o.a. la data de Mier Dec 03, 2008 9:15 am

Ordinul 592/2008 prin care se aproba Normele Metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71.

Va comunicam ca in Monitorul oficial nr. cu numărul 648 din data de 11 septembrie 2008 s-a publicat Ordinul 592/2008 prin care se aproba Normele Metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CEE) nr. 1.408/71.
Prin acest act normativ se reglementeaza continutul si procedura de utilizare a urmatoarelor formulare:

Formularul E 001 Solicitare de informaţii
• faciliteaza schimburile de informaţii dintre instituţiile statelor membre
• se foloseşte pentru solicitarea sau comunicarea de informaţii, solicitarea de formulare ori pentru relansarea unei cereri, atunci când formularele existente nu sunt adaptabile unei situaţii date;
• in România, instituţiile care completează formularul 001, precum şi formularele utilizate pentru acordarea prestaţiilor de boală şi maternitate sunt casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor.

Formularul E 101 "Atestat privind legislaţia aplicabilă"
• se utilizează în vederea determinării legislaţiei aplicabile lucrătorului salariat sau independent, potrivit regulilor speciale prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71;
• este eliberat de instituţia competentă din statul a cărui legislaţie continuă să i se aplice lucrătorului;
• formularul este solicitat de către angajator, dacă este vorba despre un lucrător salariat, sau de către lucrătorul independent
• in România, formularul este eliberat numai de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Formularul E 102 "Prelungirea detaşării sau a activităţilor independente"
• este întocmit atunci când durata detaşării sau a activităţilor independente se prelungeşte peste perioada iniţială de un an cu o nouă perioadă maximă de un an;
• este adresat de către angajator sau de către lucrătorul independent autorităţii competente din statul de detaşare, care menţionează pe formular decizia sa cu privire la prelungirea perioadei de detaşare sau a activităţilor independente;
• in România, formularul este eliberat numai de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Formularul E 103 "Exercitarea dreptului de opţiune"
• se utilizează în vederea determinării legislaţiei aplicabile prin exercitarea dreptului de opţiune, potrivit Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, în cazul personalului încadrat în misiunile diplomatice sau oficiile consulare, al personalului casnic aflat în serviciul funcţionarilor acestor misiuni sau oficii, precum şi în cazul personalului auxiliar din Comunităţile Europene;
• in România, formularul este eliberat numai de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Formularul E 104 "Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă
sau de reşedinţă"
• totalizează perioadele de asigurare realizate pe teritoriul a două sau mai multe state membre.
• atunci când un lucrător salariat sau independent începe o activitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi nu îndeplineşte condiţiile de deschidere de drepturi la prestaţii de boală şi maternitate în acel stat, pentru a putea beneficia de aceste prestaţii prezintă instituţiei din noul stat de muncă sau de domiciliu formularul E104 care specifică perioadele de asigurare realizate sub incidenţa legislaţiei la care a fost supus ultima dată;
• persoana interesată trebuie să solicite formularul E 104, înainte de plecare, de la instituţia la care este asigurată pentru boală şi maternitate.

Formularul E 106 "Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa într-un alt stat decât statul competent"
• se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.
• se aplică şi studenţilor şi membrilor familiilor acestora, dacă este necesar, precum şi membrilor familiei şomerului;
• este solicitat de lucrător, şomer sau student casei de asigurări în evidenţa căreia acesta este înregistrat ca persoană asigurată de boală sau maternitate;
• perioada de valabilitate a formularului este de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale a valabilităţii acestuia. Formularul poate fi emis şi pentru perioade mai mici de un an.
• prestaţiile acordate în baza formularului E 106 generează rambursări pe bază de facturi.

Formularul E 107 "Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură"
• se utilizează în scopul solicitării cardului european de asigurări sociale de sănătate / certificatului provizoriu de înlocuire a cardului sau a formularelor E 106, E 109, E 112, E 120, E 121 necesare pentru acordarea prestaţiilor în natură de asigurare de boală sau maternitate.

Formularul E 108 "Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate"
• este utilizat pentru anularea sau suspendarea atestatului privind dreptul la prestaţii în natură (formularele E 106, E 109, E 120, E 121), care a fost emis pentru o persoană care îşi are reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul competent.

Formularul E 109 "Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor"
• este întocmit pentru a permite membrilor familiei lucrătorului care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.
• este solicitat instituţiei competente de care aparţine lucrătorul pentru asigurarea de boală şi maternitate, de către lucrător sau membrii familiei acestuia.
• perioada de valabilitate a formularului este de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale a valabilităţii acestuia. Formularul poate fi emis şi pentru perioade mai mici de un an.
• prestaţiile acordate în baza formularului E 109 generează rambursări pe bază de sume forfetare; sumele forfetare sunt facturate începând cu data înscrierii membrilor de familie la instituţia de la locul de reşedinţă.

Formularul E 112 "Atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile în curs pentru asigurarea de boală-maternitate"
• este utilizat pentru menţinerea dreptului la prestaţiile de boală şi maternitate aflate în curs, în cazul persoanei care, după ce a dobândit dreptul la aceste prestaţii, este autorizată de către instituţia competentă să revină pe teritoriul statului de reşedinţă sau să îşi transfere reşedinţa pe teritoriul altui stat membru;
• este utilizat şi în cazul în care este necesară deplasarea într-un alt stat membru pentru a beneficia de tratament medical adecvat.
• prestaţiile acordate în baza formularului E 112 generează rambursări pe bază de facturi.
• se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare; poate fi emis şi după plecarea persoanei beneficiare dacă, din motive de forţă majoră, nu a putut fi eliberat anticipat. Formularul se eliberează numai dacă nu a fost achitată contravaloarea serviciilor medicale. Din momentul efectuării plăţii formularul nu mai produce efectele juridice pentru care este solicitat.

Formularul E 115 "Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă"
• se utilizează numai pentru lucrătorul sau şomerul aflat în incapacitate de muncă, în caz de boală, maternitate, accident de muncă sau boală profesională, pe teritoriul unui alt stat membru decât statul competent.
• este emis de instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere, la solicitarea lucrătorului sau şomerului aflat în incapacitate de muncă într-un alt stat membru decât statul competent.

Formularul E 116 "Raport medical privind incapacitatea de muncă (boală, maternitate, accident de muncă, boală profesională)"
• este un raport medical simplificat întocmit de medicul care efectuează controlul medical de la instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă a lucrătorului ori a şomerului.

Formularul E 117 "Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă"
• este întocmit de instituţia competentă pentru a informa instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere care a întocmit formularele E 115şi E 116 asupra deciziei sale privind acordarea prestaţiilor în bani lucrătorului sau şomerului.

Formularul E 118 "Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă"
• este utilizat pentru a permite instituţiei de la locul de şedere sau de reşedinţă şi instituţiei competente să notifice lucrătorului sau şomerului o decizie cu privire la nerecunoaşterea incapacităţii de muncă sau încheierea perioadei de incapacitate de muncă.

Formularul E 120 "Atestat privind drepturile la prestaţiile în natură pentru solicitanţii de pensie şi membrii familiei lor"
• este utilizat pentru lucrătorii salariaţi şi independenţi care încetează a mai avea dreptul la prestaţii în natură conform legislaţiei ultimului stat competent, ca urmare a activităţii precedent exercitate, în timp ce o cerere de pensionare este în curs de instrumentare.
• prestaţiile acordate în baza formularului E 120 generează rambursări pe bază de facturi.

Formularul E 121 "Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora şi actualizarea listelor"
• este eliberat pentru a permite atât titularului de pensie sau de rentă, cât şi membrilor familiei acestuia, fie că îşi au sau nu reşedinţa împreună cu acesta, să beneficieze de prestaţiile în natură de boală sau maternitate, acordate în numele instituţiei competente de către instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Formularul E 125 "Extras individual privind cheltuielile efective"
• este întocmit de instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă care a acordat prestaţiile aferente asigurării de boală ori maternitate sau care a efectuat un control ori o expertiză medicală în numele unei instituţii competente a unui alt stat, prestaţiile în cauză făcând obiectul unei rambursări pe bază de factură.
• se înaintează instituţiei competente, prin intermediul organismului de legătură al statului destinatar, în vederea rambursării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul competent.

Formularul E 126 "Stabilirea tarifelor în vederea rambursării prestaţiilor în natură"
• este întocmit de instituţia competentă la care este luat în evidenţă asiguratul, în situaţia în care acesta a beneficiat de servicii medicale care au devenit necesare în timpul unei şederi temporare pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât statul competent, şi a suportat contravaloarea acestora, din motive de neprezentare sau de nerecunoaştere a cardului european de asigurări sociale de
sănătate ori a certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia.

Formularul E 127 "Extras individual privind sumele forfetare lunare"
• este întocmit atunci când rambursarea se face pe baza unei sume forfetare.
• fac obiectul rambursării pe baza unei sume forfetare prestaţiile acordate membrilor de familie ai unui lucrător salariat sau lucrător independent, care nu îşi au reşedinţa pe teritoriul aceluiaşi stat membru ca şi persoana în cauză, pe baza unui formular E 109 "Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor", sau prestaţiile acordate pensionarilor şi membrilor de familie ai acestora care nu îşi au reşedinţa în statul membru în conformitate cu a cărui legislaţie primesc pensie şi au dreptul la prestaţii, în baza unui formular E 121 "Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie a membrilor familiei acestora şi actualizarea listelor".

Sursa: infofisc.ro


Ultima editare efectuata de catre s.o.a. in Vin Ian 09, 2009 11:26 pm, editata de 2 ori

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase

Mesaj  s.o.a. la data de Mier Dec 03, 2008 9:22 am

Va informam ca au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 569 din data de 29 iulie 2008, Normele Metodologice 1557/2008 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale si persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice.
◊ Beneficiarii creditelor acordate în condiţii avantajoase sunt:
a) societăţile comerciale care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege, în ceea ce priveşte numărul de persoane angajate şi cifra de afaceri, pentru a fi considerate întreprinderi mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi;
b) unităţile cooperatiste;
c) asociaţiile familiale
d) persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice
e) persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi care urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condiţiile legii.
f) somerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau să devină persoane fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice si care au prioritate la obţinerea creditului.
◊ Beneficiarii de fonduri nerambursabile sunt:
- întreprinderile mici şi mijlocii şi unităţilor cooperatiste cu condiţia ca pe toate locurile de muncă nou-create să încadreze în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri pe care să îi menţină în activitate cel puţin 4 ani;
- asociaţiilor familiale înfiinţate de şomeri;
- şomerii care au dobândit calitatea de persoane fizice autorizate să desfăşoare, în mod independent, o activitate economică.
◊ Operatorii economici ale căror venituri din activitatea de comerţ depăşesc ponderea de 49% în totalul veniturilor pot beneficia de credite în condiţii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, dacă dezvoltă activităţi de producţie sau servicii, iar prin realizarea proiectului structura veniturilor se modifică astfel încât veniturile din comerţ să reprezinte cel mult 49% din veniturile totale.
◊ Condiţiile ce trebuie îndeplinite de întreprinderile mici şi mijlocii şi de unităţile cooperatiste pentru a avea acces la credite în condiţii avantajoase, respectiv la fonduri nerambursabile sunt:
a) numărul total de salariaţi şi/sau de membri cooperatori să fie, la momentul acordării creditului, de cel mult 249 de persoane;
b) întreprinderile mici şi mijlocii şi unităţile cooperatiste să se oblige prin contractul de credite să angajeze cu contract individual de muncă personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe cel puţin 60%, respectiv 100%, în cazul fondurilor nerambursabile, din locurile de muncă nou-create;
c) locurile de muncă pe care se încadrează personal în baza obligaţiei asumate prin contractul de credit să nu fie locuri vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă ale salariaţilor în ultimele 12 luni premergătoare solicitării creditului;
d) să menţină raporturile de muncă cu persoanele încadrate pe noile locuri de muncă o perioadă de cel puţin 3 ani pentru creditele acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, 4 ani pentru fondurile nerambursabile de la încadrare. În cazul încetării raporturilor de muncă ale unora dintre aceste persoane, să angajeze în termen de 30 de zile pe locurile de muncă devenite vacante personal din aceeaşi categorie;
e) să menţină locurile de muncă nou-create pentru o perioadă de min. 5 ani;
f) să realizeze activitatea de bază în producţie, servicii sau turism:
- dacă operatorii economici realizează venituri şi din activitatea de comerţ, acestea nu trebuie să depăşească 49% din totalul veniturilor;
- dovada se face prin raportarea anuală "Rezultate financiare", cifra de afaceri fiind evidenţiată financiar-contabil pe analitice şi activităţi;
- raportarea va purta viza administraţiei financiare;
- în determinarea ponderii activităţii de comerţ nu se iau în calcul veniturile obţinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producătorului;
g) pe perioada derulării contractului de creditare, respectiv a contractului de acordare a fondului nerambursabil, angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate, potrivit organigramei, la data acordării creditului în condiţii avantajoase, respectiv a fondului nerambursabil, iar dacă unul dintre aceste posturi devine vacant, are obligaţia de a angaja pe respectivul loc de muncă o altă persoană în
termen de 30 de zile calendaristice;
h) în situaţia în care contractul individual de muncă se suspendă din cauza concediilor fără plată, perioada de suspendare nu este luată în considerare la calculul termenului de 3 ani prevăzut de lege pentru ocuparea locurilor de muncă nou-create.
◊ Condiţiile ce trebuie îndeplinite de asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice pentru a avea acces la credite în condiţii avantajoase, respectiv la fonduri nerambursabile sunt :
- sa desfăşoare activităţi în producţie, servicii sau turism:
- dacă operatorii economici realizează venituri şi din activitatea de comerţ, acestea nu trebuie să depăşească 49% din totalul veniturilor;
- dovada se face prin raportarea anuală "Rezultate financiare", cifra de afaceri fiind evidenţiată financiar-contabil pe analitice şi activităţi;
- raportarea va purta viza administraţiei financiare;
- în determinarea ponderii activităţii de comerţ nu se iau în calcul veniturile obţinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producătorului;
- pot primi credite în condiţii avantajoase dacă cel puţin unul dintre membrii asociaţiei familiale, respectiv persoana fizică, este asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei solicitării creditului;
- pot primi fonduri nerambursabile dacă cel puţin unul dintre membrii asociaţiei familiale, respectiv persoana fizică, a realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj de minimum 24 de luni.
Observatie: În cazul creditelor în condiţii avantajoase, ajutorul de stat constă în diferenţa dintre dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României şi dobânda aferentă creditului acordat, iar în cazul fondurilor nerambursabile ajutorul de stat este reprezentat de întreaga sumă pusă la dispoziţia beneficiarului.
◊ Întreprinderile mici şi mijlocii, unităţile cooperatiste, asociaţiile familiale, persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice, şomerii şi studenţii pot beneficia de credite, respectiv de fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru:
a) finanţarea stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curentă, conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate;
b) cheltuieli de capital, respectiv: utilaje şi echipamente, instalaţii de lucru, construcţii speciale, construcţii, amenajări şi dotări, mijloace de transport, calculatoare şi altele asemenea;
c) finanţarea investiţiilor complexe care necesită finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime şi a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate
Atentie! Pentru beneficiarii de credite sau de fonduri nerambursabile contribuţia beneficiarului trebuie să fie de cel puţin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.
◊ Perioada maximă de rambursare este:
a) de 3 ani, în cazul creditelor acordate pentru finanţarea cheltuielilor de capital(se poate acorda gratie de 6 luni);
b) de un an, în cazul creditelor acordate pentru finanţarea stocurilor de materii prime şi materiale.
◊ Creditele şi fondurile nerambursabile :
- se acordă în raport cu numărul locurilor de muncă pe care solicitantul se obligă să le creeze;
- vor fi garantate cu garanţii reale şi personale, astfel încât acestea să acopere valoarea creditului acordat şi a dobânzii aferente, respectiv a fondului nerambursabil acordat;
- creditele din bugetul asigurărilor pentru şomaj vor fi acordate în lei, pe bază de contract de credit încheiat, între bancă, respectiv agenţia de credit, şi beneficiar, prin care se vor stabili, cel puţin: condiţiile de scadenţă, dobânda, valoarea garanţiilor, clauzele referitoare la nerambursarea la scadenţă a creditului,condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul de credit, inclusiv obligaţia de a angaja şomeri pe cel puţin 60% din locurile de muncă nou-create.
Beneficiarul de credit/fonduri nerambursabile va încheia un contract privind crearea de noi locuri de muncă, ocuparea şi menţinerea acestora cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în care sunt trecute atât obligaţiile beneficiarului, cât şi obligaţiile agenţiilor şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării obligaţiilor.

Sursa: infofisc.ro


Ultima editare efectuata de catre s.o.a. in Vin Ian 09, 2009 11:34 pm, editata de 1 ori

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Legea nr. 305/2008 - modificarea OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Mesaj  s.o.a. la data de Mier Dec 24, 2008 12:04 pm

Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 855 din 19.12.2008.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national ori local."

2. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut la art. 8 alin. (2), il va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate."

3. La articolul 17, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile art. 7 alin. (1), (3) si (4), ale art. 8-12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator."

Art. II. - Asociatiile si fundatiile ale caror denumiri sunt contrare dispozitiilor art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile aduse prin prezenta lege, au obligatia de a efectua modificarea denumirii in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea dizolvarii acestora prin hotarare judecatoreasca, la solicitarea oricarei autoritati, institutii sau persoane interesate.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI
EUGEN NICOLICEA NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 15 decembrie 2008.
Nr. 305.

Sursa: avocatnet.ro


Ultima editare efectuata de catre s.o.a. in Vin Ian 09, 2009 11:35 pm, editata de 1 ori

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Noutati legislative !!!

Mesaj  s.o.a. la data de Mier Dec 24, 2008 12:11 pm

De la 1 ianuarie 2009, vor intra in vigoare noi reglementari privind documentele financiar-contabile, stabilite prin Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3512/2008.


Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a emis Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 870, din 23 decembrie 2008, si care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009.

Actul normativ prevede noi norme metodologice, dar si specifice, de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile.

La data intrarii in vigoare a Ordinului MEF nr. 3512/2008 se abroga Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23, din 7 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.


Termene de pastrare a documentelor financiar-contabile
de 50, 10 si 5 ani. Exceptii:


Printre prevederile Ordinulul MEF nr. 3512/2008 se numara si cele referitoare la pastrarea documentelor finaciar-contabile.

Astfel, potrivit actului normativ, termenul de pastrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar cel de pastrare a registrelor si documentelor justificative si contabile este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu anumite exceptii:
a) facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determinarii taxei pe valoare adaugata deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt si persoanele partial impozabile in conformitate cu prevderile Codului fiscal, se vor pastra conform termenului prevazut la art. 149 alin. 6 din Codul fiscal.

La art. 149, alin 6, Codul fiscal prevede ca "persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care incepe in momentul la care taxa aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada".

b) documentele financiar-contabile care atesta provenienta unor bunuri cu o durata de viata mai mare de 10 ani se pastreaza, de regula, pe o perioada mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.

c) documentele prevazute in anexa nr. 4 a Ordinului MEF nr. 3512/2008 se pot pastra pe o perioada de numai 5 ani daca necesitatile proprii ale unitatii nu impun pastrarea acestora pe o perioada mai mare.


Sursa: avocatnet.ro

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

HG nr. 1618/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Mesaj  s.o.a. la data de Mier Dec 24, 2008 2:24 pm

Hotararea Guvernului nr. 1618/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 865 din 22.12.2008.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


A. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"

1. La punctul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pana la data de 1 ianuarie 2012, grupul fiscal se poate constitui numai de catre persoane impozabile care sunt considerate mari contribuabili."

2. Punctul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"19. (1) In sensul art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret nu se cuprind in baza de impozitare a taxei daca sunt acordate de furnizor/prestator direct in beneficiul clientului la momentul livrarii/prestarii si nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau unei livrari. In acest scop in factura emisa se va consemna contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fara taxa, iar pe un rand separat se va inscrie suma cu care este redusa baza impozabila, care se scade. Taxa pe valoarea adaugata se aplica asupra diferentei rezultate. (...)


Sursa: avocatnet.ro

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Pensiile nu mai pot fi cumulate cu salariile de la stat (OUG nr. 230/2008)

Mesaj  s.o.a. la data de Mar Ian 06, 2009 8:46 am

Pensionarii pentru limita de varsta din sistemul public, precum si cei ai institutiilor din sistemul justitiei, de aparare, ordine publica si siguranta nationala nu mai pot cumula pensia cu veniturile obtinute dintr-o functie remunerata de la bugetul de stat.

Masura a fost luata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu, care a intrat in vigoare luni, fiind publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 4.

Potrivit OUG nr. 230/2008, "persoanele care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cumuleaza pensia cu venituri obtinute din exercitarea unor functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala, au obligatia de a opta intre suspendarea platii pensiei si incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."

Mai mult, in termen de 30 de zile de la data suspendarii platii pensiei, in conditiile OUG nr. 230/2008, persoanele care cumuleaza pensia cu venituri obtinute din exercitarea unor functii remunerate de la bugetul de stat sunt obligate sa restituie ajutoarele, platile compensatorii sau alte drepturi primite la data pensionarii.


06.01.2009
Sursa: avocatnet.ro


Ultima editare efectuata de catre s.o.a. in Vin Ian 09, 2009 11:35 pm, editata de 3 ori

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Plati ale drepturilor salariale din justitie castigate in instanta, de la 31 martie 2009 (OUG nr. 225/2008)

Mesaj  s.o.a. la data de Mar Ian 06, 2009 9:06 am

In sedinta din 30 decembrie 2008, Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta nr. 225/2008 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 225/2008 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.

Potrivit actului normativ, „plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sistemul justitiei, devenite executorii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia celor care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 648 din 11 septembrie 2008, se realizeaza incepand cu data de 31 martie 2009”.

"Acest demers are in vedere necesitatea asigurarii unui cadru unitar privind administrarea fondurilor in domeniul justitiei, imperativul identificarii de noi resurse financiare in scopul imbunatatirii capacitatii administrative a instantelor si parchetelor, influenta substantiala asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2008, precum si necesitatea instituirii unor reglementari speciale, cu aplicabilitate limitata in timp, privind executarea silita a titlurilor executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale pentru personalul din sistemul justitiei", se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Potrivit aceluiasi comunicat, actul normativ a luat in considerare dificultatile intampinate pana in prezent in ceea ce priveste executarea hotararilor judecatoresti avand ca obiect drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sistemul justitiei, dificultati care au persistat si dupa adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei.

"Aceasta masura, cu aplicabilitate limitata in timp, este imperios necesara in conditiile in care resursele bugetare sunt influentate de criza economica pe care o traverseaza Romania. Mai mult, intrucat bugetul de stat pe anul 2009 nu a fost inca aprobat, institutiile publice, inclusiv Ministerul Justitiei, se afla in imposibilitatea angajarii de cheltuieli bugetare care sa depaseasca 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2008, situatie in care s-ar afla ordonatorii principali de credite din sistemul justitiei daca ar pune in executare aceste titluri executorii", explica Guvernul.

Acest act normativ nu afecteaza plata sumelor prevazute in hotararile judecatoresti care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008. Acestea sunt achitate potrivit esalonarii stabilite prin Ordinul comun al ministrului Justitiei, ministrului Economiei si Finantelor, presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 1.859/C/2008.

06.01.2009
Sursa: avocatnet.ro

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Timp maxim de lucru saptamanal de 48 de ore, in UE

Mesaj  s.o.a. la data de Mier Ian 07, 2009 10:05 am

Deputatii europeni au votat miercuri modificarea directivei privind timpul de lucru si au solicitat, in a doua lectura, sa nu existe nicio exceptie de la saptamana de lucru de maxim 48 ore. Deputatii au considerat ca derogarile existente pentru aceasta regula ar trebuie sa fie eliminate in trei ani. In plus perioadele de garda, inclusiv perioada inactiva trebuie considerata drept timp de lucru.

In vederea modificarii Pozitiei comune a Consiliului UE a fost nevoie de majoritatea absoluta a voturilor pentru adoptarea amendamentelor propuse de comisia parlamentara pentru afaceri sociale, adica 393 de voturi pentru.

"Votul de azi este un triumf pentru toate grupurile politice din Parlamentul European. De asemenea, este o victorie pentru cele 200 milioane de medici si studenti la medicina din UE. In plus este o oportunitate pentru Consiliu de a se angaja in mod ferm pentru agenda cetateanului si de a avea o conciliere constructiva", a declarat Alejandro Cercas, in urma votului, solicitand Comisiei Europene de a deveni in sfarsit un adevarat arbitru si de a inceta a sustine Consiliului.

Definitia timpului de lucru

In conformitate cu jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, elementele caracteristice ale conceptului de „timp de lucru” constau din obligatia de a fi prezent fizic in locul stabilit de angajator si de a ramane la dispozitia acestuia in vederea prestarii fara intarziere a unor servicii, daca este necesar.


Timpul maxim de lucru saptamanal - 48 ore

"Revizuirea directivei privind timpul de lucru este un motiv de ingrijorare pentru milioane de lucratori", a declarat raportorul PE Alejandro Cercas (PSE, Spania). Saptamana de lucru de 48 ore a fost stabilita in prima conventia OIM, motto-ul fiind a munci pentru a trai si nu invers", a declarat eurodeputatul Alejandro Cercas, in cadrul dezbaterii parlamentare.

Parlamentul s-a exprimat pentru perioada maxima de lucru de 48 ore/saptamana, iar exceptiile de la aceasta regula ar trebui sa expire in urmatorii trei ani. Cu votul de miercuri, Parlamentul European s-a exprimat impotriva derogarii de la principiul saptamanii de lucru de maxim 48 de ore. Abolirea acestei clauze a fost sustinuta in plenul PE cu 421 voturi pentru, 273 impotriva si 11 abtineri.

"Clauza de derogare individuala abroga aceasta lege si va conduce nemijlocit la dumping social. In plus, studiile arata cu o perioada excesiv de lunga de munca are efecte negative asupra sanatatii si devine din ce in ce mai greu de a impaca viata profesionala cu cea de familie. Compromisul propus de Consiliu face ca "derogarea sa devina regula generala", a declarat raportorul PE, Alejandro Cercas.

Cu toate acestea, in baza unor conventii colective sau a altor acorduri incheiate de partenerii sociali, sau in temeiul anumitor dispozitii legale ori regulamentare, perioadele inactive ale timpului de garda pot fi calculate in mod specific, pentru a se respecta durata maxima a timpului de lucru saptamanal.

Perioadele de repaus compensatorii

Potrivit votului in PE, in situatiile in care lucratorilor nu le-au fost acordate perioade de repaus, dupa perioada de lucru trebuie sa li se acorde perioade de repaus compensatorii, in conformitate cu dreptul aplicabil, conventiile colective sau alte acorduri incheiate intre partenerii sociali.

Persoane cu mai multe contracte de munca

PE a considerat ca este important ca atunci cand un lucrator are mai multe contracte de munca, sa fie luate masuri pentru a garanta ca timpul de lucru al lucratorului este definit ca suma perioadelor de timp lucrate in cadrul fiecarui contract.

Timpul de garda este considerat timp de lucru

Pozitia Parlamentului European este ca timpul de garda in integralitatea sa, trebuie considerat drept timp efectiv de munca, inclusiv perioada inactiva. Acest amendament a fost sustinut de majoritatea deputatilor europeni fiind adoptat cu 576 voturi pentru, 122 impotriva si 13 abtineri.

Concilierea vietii de familie cu cea profesionala

Prin votul sau, PE considera ca statele membre trebuie sa incurajeze partenerii sociali sa incheie acorduri pentru a imbunatati concilierea vietii de familie cu cea profesionala. Angajatorii trebuie sa informeze cu mult timp inainte lucratorii cu privire la orice modificare introdusa in structura timpului de lucru.

Mai mult, lucratorii vor avea dreptul sa solicite modificarea orarului si a structurii timpului de lucru, iar angajatorii trebuie sa analizeze aceste solicitari in mod echitabil, tinand cont de necesitatile in materie de flexibilitate ale angajatorilor si angajatilor.

Ce va urma?

Pentru adoptarea acestei directive se aplica procedura de co-decizie, Parlamentul European detinand aceleasi competente legislative ca si Consiliul.

Avand in vedere ca nu s-a ajuns la un acord, se va lansa a treia faza a procedurii de co-decizie dupa votul din plenul PE: concilierea. Aceasta este ultima sansa de a ajunge la un compromis intre Parlamentul European si Consiliul UE.

Concilierea consta din negocieri directe intre cele doua institutii co-legiuitoare (Parlamentul si Consiliul), desfasurate in cadrul comitetului de conciliere. In mod normal, acestea conduc in final la adoptarea propunerii in cea de a treia lectura.

In cazul in care Comitetul de conciliere nu ajunge la un acord, ori daca Parlamentul sau Consiliul nu aproba „proiectul comun” in cea de a treia lectura, se considera ca actul nu a fost aprobat. In acest caz, procedura de codecizie nu poate fi reinitiata decat pe baza unei noi propuneri legislative din partea Comisiei.

Pozitia Consiliului UE

La 9 iunie 2008, Consiliul a adoptat pozitia comuna care reprezinta un compromis intre statele membre UE (Spania, Belgia, Cipru, Grecia si Ungaria nu au sprijinit pozitia comuna) si care reitereaza posibilitatea derogarii cu anumite limite: in cazul in care nu exista alte prevederi in contractul colectiv de munca, lucratorii ar putea lucra in medie 60 de ore/ saptamana sau 65 de ore daca se includ perioadele inactive ale perioadei de garda. Perioada de referinta pentru calculare a fost determinata la trei luni.

De asemenea, ministrii au confirmat diferentierea dintre perioada de garda activa, considerata drept timp de lucru si perioada de garda inactiva (cazul in care lucratorul desfasoara serviciul de permanenta dar nu este chemat pentru a-si exercita atributiile).

Perioada inactiva a timpului de garda nu este considerata timp de lucru cu exceptia cazului in care legislatia nationala sau, in conformitate cu legislatia si/sau practicile la nivel national, o conventie colectiva sau un acord intre partenerii sociali prevede altfel.

Consiliul a acceptat solicitarile Parlamentului din prima lectura cu privire la reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie. Statelor membre li se solicita trebuie sa asigure ca angajatorii informeaza angajatii in timp utile in ceea ce priveste schimbarile in organizarea timpului de lucru. In plus, comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale a insistat ca angajati sa aiba posibilitatea de a solicita modificari ale timpului de lucru, iar angajatorul trebuie sa ia in considerare astfel de cereri, care pot fi refuzate doar daca existe motive foarte intemeiate.

17.12.2008
Sursa: Serviciul de presa al Parlamentului European si avocatnet.ro

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Asiguratorii CASCO devin agenti constatatori

Mesaj  s.o.a. la data de Sam Ian 10, 2009 3:14 pm

De la 1 ianuarie 2009, asiguratii CASCO au posibilitatea sa obtina "documentul de introducere in reparatie" a vehiculului propriu avariat, adresandu-se direct asiguratorului, fara a mai fi necesara deplasarea la politia rutiera.

Aceasta procedura se aplica doar in situatiile in care avariile vehiculului asigurat CASCO s-au produs intr-un accident de circulatie din care a rezultat numai avarierea propriului vehicul sau in alte imprejurari decat un accident de circulatie.

Unitatile reparatoare de vehicule au obligatia sa accepte "documentele de introducere in reparatie" a vehiculelor eliberate de asiguratori si prezentate de asiguratii CASCO, acestea fiind echivalente celor eliberate de politia rutiera sub titulatura "autorizatie de reparatie".

Modalitatea de instiintare a asiguratorului despre pagubele materiale produse la vehiculul asigurat CASCO este reglementata de normele puse in aplicare prin Ordinul nr.12/2008, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), coroborate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.


Declaratie pe propria raspundere

Accidentele vor fi constatate de personal de specialitate, care va solutiona dosarele de dauna si va elibera documentele de introducere in reparatie a vehiculelor, doar in cazul in care asiguratii detin o asigurare facultativa CASCO valabila.

Asiguratii vor trebui sa dea o declaratie similara cu cea de la unitatile de politie rutiera competente , in care vor enumera pagubele materiale si circumstantele in care s-a produs accidentul sau avarierea in alte conditii a vehicului, dupa caz.

Totodata, acestia vor declara pe propria raspundere ca in urma evenimentului rutier nu a rezultat decesul sau ranirea vreunei persoane ori producerea de pagube altor persoane.


Cercetare la locul producerii accidentului

Potrivit Normelor CSA, puse in aplicare prin Ordinul 12/2008, daca in urma analizarii situatiei prezentate nu se poate desprinde o concluzie clara privind imprejurarile in care a avut loc accidentul/evenimentul si exista neconcordante in declaratia celui implicat, inspectorul constatator, impreuna cu persoana/asiguratul in cauza, se va deplasa la locul producerii pagubei.

In aceste conditii, inspectorul va efectua o cercetare amanuntita, inclusiv prin identificarea oricaror mijloace de proba si efectuarea de fotografii.

Sursa: avocatnet.ro

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Ordinul CSA nr. 12/2008 - Norme privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor

Mesaj  s.o.a. la data de Sam Ian 10, 2009 3:17 pm

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 12/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 556 din 23.07.2008 si intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009.

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 1 iulie 2008, prin care s-au aprobat Normele privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se pun in aplicare Normele privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Prezentele norme intra in vigoare la 1 ianuarie 2009.
Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

Bucuresti, 10 iulie 2008.
Nr. 12.

ANEXĂ

NORME
privind procedura de intocmire si eliberare a documentului
de introducere in reparatie a vehiculelorArt. 1. - Asiguratorii/societatile din domeniul asigurarilor ori societatile specializate si mandatate in serviciile de constatare si lichidare a daunelor desemneaza personalul cu atributii in constatarea, solutionarea dosarelor de dauna si eliberarea documentelor de introducere in reparatie a vehiculelor, in cazul in care asiguratii detin o asigurare facultativa Casco valabila, emisa de asiguratorul respectiv, si se prezinta pentru a instiinta despre producerea unor pagube materiale la vehiculul asigurat, in conditiile prevazute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) si la art. 801 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - Un model fata-verso al declaratiei de accident este prezentat in anexa nr. 1. Pot fi folosite si alte tipizate proprii fiecarui asigurator, dar care sa contina minimum informatiile din modelul prezentat in anexa nr. 1. Documentul se emite/se tipareste de catre fiecare asigurator care practica asigurari facultative de vehicule.

Art. 3. - Informatiile cuprinse in anexa nr. 1 vor fi mentinute si evidentiate obligatoriu intr-o baza de date a fiecarui asigurator care practica asigurari facultative de vehicule sau de raspundere civila obligatorie si se pastreaza o perioada de 10 ani. Asiguratorul va lua masurile care se impun astfel incat, intr-un termen de 15 zile de la emiterea documentului de introducere in reparatie a vehiculelor, sa introduca toate datele din anexa nr. 1 intr-o baza de date proprie. Asiguratorul va transmite datele, in forma statistica si in mod electronic, o singura data pe an, pana la data de 31 ianuarie pentru anul anterior, intr-o baza de date comuna, administrata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Art. 4. - Daca in urma analizarii situatiei prezentate nu se poate desprinde o concluzie clara privind imprejurarile in care a avut loc accidentul/evenimentul si exista neconcordante in declaratia celui implicat, inspectorul constatator, impreuna cu persoana/asiguratul in cauza, se deplaseaza la locul producerii pagubei, unde va efectua o cercetare amanuntita, inclusiv prin identificarea oricaror mijloace de proba si efectuarea de fotografii.

Anexe Norme (model fata-verso al declaratiei de accident) - Link: http://www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles/Anexe%20Norme_07241630.html
Sursa: avocatnet.ro

s.o.a.

Numarul mesajelor : 29
Data de inscriere : 02/10/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Noutati legislative !!!

Mesaj  WalterWhite la data de Lun Iun 29, 2015 2:39 pm

Vezi cate articole noi sunt in Noul Cod Fiscal! pale farao

WalterWhite

Numarul mesajelor : 3
Data de inscriere : 29/06/2015

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

buna

Mesaj  beatrice1lolly la data de Joi Iul 02, 2015 8:02 am

de ce ? cum? cand?

beatrice1lolly

Numarul mesajelor : 3
Data de inscriere : 02/07/2015

Vezi profilul utilizatorului http://www.xjocuri.com/jocuri-cu-ferme.html

Sus In jos

Re: Noutati legislative !!!

Mesaj  Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum